070-233 47 34 info@dammvippanumea.se

Dammvippan / Om oss »

Om oss

Vi är ett företag som specialiserat sig på personlig omvårdnad, privat hemservice och hemtjänst. 

Verksamhetens mål och inriktning

Vårt utpräglade service- och kvalitetstänkande genomsyrar hela företaget. Vår målsättning är att du som kund ska känna trygghet och trivsel och bli nöjd med vårt sätt att utföra den tjänst som vi anförtros. Vi arbetar helt efter dina önskemål och lämnar kvalitetsgaranti på våra tjänster.

Personal och kompetens

Vår personal är välutbildad och professionell med stor erfarenhet av att arbeta med människor, personlig omvårdnad och servicetjänster. Som vår uppdragsgivare lär du känna vår personal, det är samma person som arbetar hos dig varje gång. Allt för din maximala trygghet.

Vi talar svenska, engelska, spanska och vietnamesiska.

Kvalitetsarbete

Vi följer grunderna för kommunens kvalitetsmål och har avtal med Umeå kommun, lagen om valfrihetssystem (LOV) . Vi har en tydlig verksamhetsplan, tydliga arbetsrutiner, avvikelsehantering och kontinuerlig uppföljning.

Vi är registrerade hos bolagsverket och godkända för F-skatt. Vi har kollektivavtal.

 

Recension 

I Maj månad 2018 så utfördes en kundundersökning via socialtjänsten om trygghet i hemtjänsten. Vi på Dammvippan hemtjänst fick högsta betyg som resultat. På bilderna kan ni jämföra betyg mellan hemtjänst inom Umeå kommun. Resultaten redovisades i Expressens tidning. 

 

MILJÖPOLICY

Vi använder alltid miljögodkännda produkter och arbetssätt i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är en hållbar miljö. DV arbetar ständigt för att minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar genom att göra miljömedvetna val och följa den senaste utveckling som sker i branschen inom miljöområdet.

DV ska Alltid ha miljön i fokus för att kunna arbeta på ett miljövänligt sätt. Kontinuerligt undervisa vår personal i miljö och lokalvårdsteknik. Utgå från våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar. Ska återvinna material.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och bevakar när nya och mer miljöanpassade produkter kommer ut på marknaden för att ersätta gamla mindre miljövänliga produkter. Vi har tydliga instruktioner för varje kunduppdrag med kvartalsvisa uppföljningar hos våra kunder. Alla avvikelser skall dokumenteras och säkerställas att ingen upprepning sker. Nya medarbetare introduseras i vårt arbetssätt och vår miljö och kvalitetspolicy, Samt vår interna kvalitetsmätning.

KONTAKTA OSS

DV Hemtjänst i Umeå AB
Björnvägen 15 E
906 40 UMEÅ
070 – 233 47 34
info@dammvippanumea.se

INFORMATION

Bolagsform: Aktiebolag
Org.nr: 556993-3970
F-Skatt: Registrerad Läs mer 
Vi har kollektivavtal