070-233 47 34 info@dammvippanumea.se

Miljöpolicy

DV Hemtjänst Umeå AB Miljöpolicy

Vi använder alltid miljögodkännda produkter och arbetssätt i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är en hållbar miljö. DV arbetar ständigt för att minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar genom att göra miljömedvetna val och följa den senaste utveckling som sker i branschen inom miljöområdet.

DV ska Alltid ha miljön i fokus för att kunna arbeta på ett miljövänligt sätt. Kontinuerligt undervisa vår personal i miljö och lokalvårdsteknik. Utgå från våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar. Ska återvinna material.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och bevakar när nya och mer miljöanpassade produkter kommer ut på marknaden för att ersätta gamla mindre miljövänliga produkter. Vi har tydliga instruktioner för varje kunduppdrag med kvartalsvisa uppföljningar hos våra kunder. Alla avvikelser skall dokumenteras och säkerställas att ingen upprepning sker. Nya medarbetare introduseras i vårt arbetssätt och vår miljö och kvalitetspolicy, dosage Samt vår interna kvalitetsmätning.