070-233 47 34 info@dammvippanumea.se

Dammvippan / Hemtjänst »

Hemtjänst

Välkommen till en varm och trygg omsorg

Vi på DV Hemtjänst finns nära dig och lägger stor vikt vid att du alltid ska träffa personal som du känner igen sedan tidigare. Hos oss får du en trygg omsorg av högsta kvalitet. Det är du som bestämmer hur hjälpen ska utformas och vi har många personliga lösningar.

KOMPETENT OCH TRYGG HEMTJÄNST

DV Hemtjänst i Umeå AB lämnar alltid en kundnöjdhetsgaranti på vårt arbetssätt. Om brukaren inte är nöjd med vårt arbetssätt ska brukaren kontakta verksamhetschef. Alltid efter uppstart med ny brukare återkopplar verksamhetschefen och kollar att den enskilde är nöjd med personal och insats. Klagomål hanteras omgående genom att verksamhetschef kontaktar brukaren samt den personal klagomålet gäller. Klagomål som berör hela personalstyrkan diskuteras vid personalmöten för att förbättra kvaliteten. Avvikelserapporter diskuteras på ledningsnivå i verksamheten och därefter med personal som är berörd. Dessa tas även upp på personalmöte så att vi är uppmärksamma på händelser som tas upp i avvikelserapporten och kan diskutera i grupp om hur vi kan motverka att avvikelsen händer igen. Vi jobbar ständigt med hög kvalitet på alla områden genom uppföljningar, utvärderingar och en kundnöjdhetsgaranti.

 

PERSONAL OCH KONTAKTPERSONAL

I verksamheten har vi övervägande del utbildad personal som består av undersköterskor. Kontinuerlig dialog hålls med personal om det kvalitetsarbete vi bedriver i företaget. Vi tillämpar löpande kvalitetsutveckling till vår personal genom regelbundna arbetsplatsträffar, löpande feedback och medarbetarsamtal. Företagets värdegrund är obligatorisk att följa för samtliga medarbetare. Vi erbjuder den enskilde en kontaktpersonal i samband med att uppdraget startar. Syftet med att ha en kontaktpersonal är att det ska ge en extra trygghet för den enskilde att kunna vända sig till denne. I planeringen ser vi till att varje enskilds kontaktpersonal är den person som kommer vid besöken i den utsträckning det är möjligt. Om den enskilde önskar byta kontaktpersonal tar vi hänsyn till det och erbjuder en annan.

Vi talar svenska, engelska, spanska, arabiska och vietnamesiska.

 

TYSTNADSPLIKT

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt. Det innebär att vår personal inte talar med någon utomstående om att du får hjälp eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.

 

LÄNKAR

 

» Läs gärna mer om vår verksamhet på Umeå Kommuns hemsida
» Hur ansöker jag om hemtjänst?

 

KONTAKTA OSS

DV Hemtjänst i Umeå AB
Björnvägen 15 E 
906 40 UMEÅ
070 – 233 47 34
info@dammvippanumea.se

INFORMATION

Bolagsform: Aktiebolag
Org.nr: 556993-3970
F-Skatt: Registrerad Läs mer 
Vi har kollektivavtal