070-233 47 34 info@dammvippanumea.se

Dammvippan / Anhöriga »

Som anhörig är du en viktig person! 

Kontakt med släkt och vänner betyder mycket för att må bra. Därför är vi på DV Hemtjänst angelägna om att våra kunders anhöriga och närstående känner att de får den information och det stöd som de behöver. 

Kontaktpersonal

Du är alltid välkommen att kontakta din anhöriges kontaktperson. De har ett särskilt ansvar för sin kund, svarar för planering, genomförande, dokumentation av kundens insatser, kontakt med anhöriga etc. 

 Uppföljning

Likaså kan du som anhörig vara ett gott stöd när genomförandeplanen ska följas upp. Tillsammans med kunden utvärderar vi hur omsorgen har fungerat. Genomförandeplan uppdateras varje halvår och kvalitetsuppföljning tillämpas minst en gång per år.

 

 

KONTAKTA OSS

DV Hemtjänst i Umeå AB
Björnvägen 15 E
906 40 UMEÅ
070 – 233 47 34
info@dammvippanumea.se

INFORMATION

Bolagsform: Aktiebolag
Org.nr: 556993-3970
F-Skatt: Registrerad Läs mer 
Vi har kollektivavtal